.:: STARTSIDAN ::.

Välkommen till Svartbergs Hundkunskap

Svartbergs Hundkunskap är ett familjeföretag med inriktning på just kunskap om hundar och människor som ska umgås och fungera ihop med hundar. Den ena delen av företaget ägnas åt förlagsverksamhet, där vi ger ut böcker i liten skala, medan den andra fungerar som ett utbildningsföretag, där vi tillhandahåller olika former av kurser och föreläsningar. Vår strävan är att förmedla god kunskap som har förankring både i praktiskt umgänge med hundar och i vetenskap och forskning.

Fem framgångsfaktorer – en kunskapsbas att stå på

I strävan efter att lyckas med sin hund finns det ofta flera infallsvinklar som man både kan och bör använda sig av. Det kan kanske upplevas som komplicerande att behöva ta hänsyn till många faktorer, men man kan också vända på det – det är praktiskt att man kan påverka hunden och resultatet på mer än ett sätt. Under de år vi jobbat med att förstå det som finns mellan människa och hund och vad som gör ett framgångsrikt ekipage just framgångsrikt har vi funnit fem allmänna ”framgångsfaktorer”.
Utveckling av hundens personlighet
innebär dels att man anstränger sig för att förstå vilken hundindivid man har framför sig – vilka egenheter den har, vilka favoritbeteendena är och hur den fungerar i olika situationer – och sedan aktivt försöker utveckla hundens olika sidor. Hundar har förvisso en ”grundplan” för personligheten, men man kan lugnt utgå från att i princip alla beteenden är påverkbara.


En bra relation mellan människa och hund handlar mycket om kommunikation – att du förstår din hund och att din hund förstår dig. Det är vårt ansvar att ha ett mål med relationen; att verka för att hunden vill ingå i förbundet med människor och övriga djur i familjen. I vår syn på relationen finns det tre viktiga beståndsdelar, där tonvikten ligger på de två förstnämnda: trygghet, för att hunden ska kunna koppla av och lita på sin människa; samarbete, för att få hunden att välja ägaren som samarbetspartner och vilja engagera sig i gemensamma aktiviteter; och bestämmande, för att, då det verkligen behövs, kunna bestämma över hunden trots att hunden har andra planer.


Inlärning av färdigheter är en så naturlig del så att vi knappt tänker på det. Ingen hund kommer med färdiga kunskaper om vad ”hit”, ”stanna” eller ”apport” betyder. Däremot har de flesta hundar fantastiska möjligheter att lära sig vad vi vill att de ska göra i olika situationer. En god kunskap om hundars inlärningsförmåga är ett skarpt verktyg för den förare som vill lära sin hund olika färdigheter, vare sig det gäller till vardags eller för tävling.


För de som vill tävla med hunden, eller få hunden att prestera i någon form av prov, är en viktig framgångsfaktor att inse i hur situationen ser ut som hunden ska fungera i och träna hunden för att klara av det. Det kan vara sådant som olika väder- och miljöförhållanden, men också sådant som lätt glöms bort, som specifika tävlingsrutiner.


Den femte framgångsfaktorn handlar inte så mycket om hunden, snarare om dig som förare. Ett självklart mål med träningen är att få hunden kompetent för tävlings- eller provsituationen. Ett inte alls lika självklart mål (snarare ofta bortglömt…) är att själv vara bäst när det gäller. Ofta påverkas vi negativt av situationer där vi ska prestera. Det kan handla om nervositet, anspänning, dåligt självförtroende och flyktkänslor. Förutom att man själv mår dåligt under tävling påverkas hundens förmåga att prestera, och då i negativ riktning. Detta gör att kunskaper i tävlingspsykologi och mental träning är en viktig framgångsfaktor.

Lycka till!

Niina Svartberg & Kenth Svartberg

Svartbergs Hundkunskap
Voxome 102
747 91 Alunda
070-258 95 95
info@svartbergs.se