.:: LÄS- & SEVÄRT ::.

Tävlingspsykologi

Som väl beskrivs i boken Lyckas på tävling av Niina finns det mycket man kan göra för att förbättra sig som tävlingsförare för sin hund. Även om boken täcker upp det mesta har Niina skrivit några mer kortfattade artiklar som handlar om mental träning och tävlingspsykologi, vilka du kan ta del av här.

Hur kan man hitta en bra tävlingsattityd – några tips! (publicerad i Agilitybladet 2/2003)
Träna dig till att bli en bättre tävlingsförare! (publicerad i Brukshunden 2/2004)

Hundars personlighet

Under åren 1998-2003 var Kenth doktorand i etologi på Stockholms universitet. Fokus var lagt på hundars individuella beteendeskillnader, vilket också kan benämnas som skillnader i hundars personlighet. I juni 2003 disputerade Kenth med avhandlingen ”Personality in dogs”. Avhandlingen är dessvärre slut, men dess sammanfattningar kan du läsa här, både den engelska och den svenska (något kortare) versionen. Dessutom kan du här hämta de ingående kapitlen i form av de från avhandlingen något omarbetade artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Svensk kortfattad sammanfattning från avhandlingen
Engelsk sammanfattning från avhandlingen
Svartberg, K. & Forkman, B. 2002. Personality traits in the domestic dog (Canis familiaris). Applied Animal Behaviour Science, 79, 133–155.
Svartberg, K. 2002. Shyness–boldness predicts performance in working dogs. Applied Animal Behaviour Science, 79, 157–174.

Svartberg, K., Tapper, I., Temrin, H., Radesäter, T. & Thorman, S. 2005. Consistency of personality traits in dogs. Animal Behaviour, 69, 283-291.

Svartberg, K. 2005. A comparison of behaviour in test and in everyday life: evidence of three consistent boldness-related personality traits in dogs. Applied Animal Behaviour Science, 91, 103-128.

Svartberg, K. 2006. Breed-typical behaviour in dogs—Historical remnants or recent constructs? Applied Animal Behaviour Science, 96, 293-313.

Konferenskopior

Åhörarkopior från Kenths föredrag på Adventure Dog Conference 2007
Åhörarkopior från Kenths föredrag på International Working Dog Conference 2019

Inlärning och träning

Inlärning och träning är två av våra stora intressen! Ett otroligt spännande område som gör att man kan få många gråa hår, men också fantastiska stunder. Vi kommer att lägga in texter här som handlar om detta. En av texterna är en mastig, men förhoppningsvis för den vetgirige givande, litteratursammanfattning betitlad ”Inlärning hos tamhund” från den tid då Kenth jobbade med hundars inlärningsförmåga på Stockholms universitet.

Träningsfilosofi i agility (publicerad i Agilitybladet 5/97, utlagd på Dag Brücks hemsida)
Om negativa bestraffningar, positiva förstärkningar och andra fikontermer (publicerad i Brukshunden 5/2005)
Inlärning hos tamhund (litteratursammanfattning i etologi)

Agilitybanor

Kenth utbildade sig 1990 till agilitydomare, och har under åren lagt ner mycket tid i strävan att konstruera intressanta banor. Intresset för handling är drivkraften bakom bankonstruerandet (se artikeln om träningsfilosofi ovan). En bra bana ska i lagom dos testa förarens och hundens skicklighet för den aktuella klassen. Här nedan kan du ta del av Kenths filosofi när det gäller banbyggandet i form av banskisser från dömda tävlingar med början 2007. Kanske kan de inspirera i träningen!

Sollentuna 2007-01-04

Hopp 3

Agility 3

Agility lag

 

Kista 2007-08-11

Hopp 3

Agility 3

 

 

Lagga 2007-12-29

Hopp lag

Agility lag

 

 
Tollarspecialen
2008-08-02
Hopp öppen Agility öppen    
Bro-Håbo BK 2008-08-24 Hopp 3 Agility 3    
Kista 2008-09-20 Hopp 1 Agility 1    
Hund 2008 Hopp 3      
Nyårshoppen Kista
2009-01-04
Hopp 2 Hopp 3 Agility 3  
Nyårshoppen Kista
2009-01-05
Hopp 3      
Knivsta BK 2009-05-24 Hopp 3B Hopp 3C    
Skutskär 2009-07-04 Agility 3S Agility 3M Agility 3L  
Kista 2010-01-05 Hopp 3A Hopp 3B    
Olandstraktens BK 2010-05-29 Agility 1 Agility 2 Hopp 1 Hopp 2
Väsby 2010-09-04 Hopp 3 Agility 3    
Olandstraktens BK
2011-05-01
Agility 1 Agility 2 Hopp 1 Hopp 2
Oxelösund 2011-05-07 Agility 3 Hopp 3    
Stockholm SM 2011-06-18 Ho ind M Ag lag L Ho ind L  
Stockholm SM 2011-06-19 Ag ind S Ho lag L Ho lag S  
Bro-Håbo BK 2012-06-06 Agility lag Hopp lag    
Tierp 2012-08-12 Hopp 1A Hopp 1B Hopp 2A Hopp 2B
Knivsta 2013-02-26 Hopp 1 Agility 1    
Knivsta 2013-06-08 Hopp 2 Agility 3    
Fagersta 2013-07-08 Hopp 3A Hopp 3B    
Fagersta 2013-07-09 Agility 3A Agility 3B    
Stockholmsavdelningen
2013-08-24
Hopp 1 Agility 1    
Stockholmsavdelningen
2013-08-25
Hopp 3 Agility 3    
Hofors BK 2014-05-24 Agility 3A Agility 3B    
Häverö BK 2014-05-31 Agility 1 Hopp 1A Hopp 1B  

Videobibliotek

En kanske alltför pretentiös rubrik, men här har vi i alla fall samlat några videoklipp som vi gjort iordning för webben. Meningen är att det ska bli betydligt fler. Håll utkik!

Jippies fria följ i lydnadsklass I september 2006 (3,9 MB)
Loppas (All Trade Anne Loppa) guldprogram under lydnads-VM 2006 (länk till YouTube)
Jippies inkallning i lydnadsklass III december 2006 (1,5 MB)
Jippies fjärr i lydnadsklass III december 2006 (2,6 MB)
Jippies "gå-runt-ruta" i elitklass mars 2007 (6,4 MB)
Jippies inkallning i elitklass mars 2007 (1,1 MB)
Jippies "sändanderuta" i elitklass mars 2007 (2,9 MB)
Kenth och Kes medverkar i SVT:s Mera Natur om hundens domesticering (länk till SVT Play)
Skoj, 7 månader, tränas i lydnad av Niina (6,8 MB)
Skoj i lydnadsklass 1 (6,3 MB)
Skoj i lydnadsklass 2 (3,6 MB)
Skoj tränar inför sittande i grupp (2,2 MB)
Skoj i lydnadsklass 3 (8,8 MB)
Skoj i elitklass Karlskrona maj -09 (8,8 MB)
Skoj i elitklass Nedansiljan december -09
Feo tränar kontaktfält april -10
Feo tränar slalom april -10
Feo debuterar på agilitytävling -10
Feo debuterar officiellt i agility -11
Två versioner av Skojs fotgående -11
En tävlingshelg i mars för Skoj och Feo -11
Feos sista agilitylopp i klass 2 -11
Skoj & Feo lydnad maj -11 (Feos debut)
Skojs finalprogram VM 2011
Superpojken februari 2012
Skojlydnad maj 2012
Feo agility juni 2012
Feo vallning (IK2) juni 2012
Kjapp träffar får november 2012
Fler videoklipp på vår Youtubekanal

Texterna, dokumenten eller videofilmerna får inte kopieras och mångfaldigas utan författarnas tillstånd enligt svensk lagstiftning.
Copyright © 2007 Svartbergs Hundkunskap. All rights reserved.