.:: UTBILDNING ::.

Kurser VT 2018 Nyhet!

Vi kommer under vårterminen att hålla några lydnadskurser i vår träningshall Skojhallen i Alunda, cirka 3,5 mil nordost om Uppsala. De praktiska delarna i kurserna kommer att individanpassas, men målet är också att deltagarna ska få med sig de allmänna tankarna bakom vårt sätt att jobba med belöningsträning.

Lydnadskurs 1
En tvådagarskurs för dig som har ambitioner att utveckla dig och din hund i tävlingslydnad, oavsett om du siktar på startklass eller tävlar i klass 3. Vi kommer mest att ägna oss åt praktisk träning, där en hund i taget tränas, men vi kommer även att ha teoripass. Kursen har sex kursplatser. Datum 8-9 februari (torsdag-fredag); Niina och Kenth håller i varsin dag. Kurspris 2500:- inklusive moms.

Lydnadskurs 2
Som lydnadskurs 1, men datumet är 22-23 februari (torsdag-fredag).

Mot tävling!
Den här kursen riktar in sig på hur man på bästa sätt kan få med de intränade lydnadskunskaperna in i tävlingsringen. Vi kommer att jobba med sådant som ger bra helhet i tävlingssituationen, exempelvis rutiner, störningsträning, tävlingsmässiga belöningar och överträning. Praktisk träning varvas med teori. Sex kursplatser, datum 8-9 mars (torsdag-fredag); Niina och Kenth håller i varsin dag. Kurspris 2500:- inklusive moms.

Välkommen med din anmälan på info@svartbergs.se!

Träningsdagar VT 2018 Nyhet!

Under vårterminen erbjuder vi ett antal träningstillfällen där antingen Niina eller Kenth är instruktör. Inriktningen är tävlingslydnad för träningskompisar/-grupper som bokar hela tillfällen. Träningstillfällena är antingen halvdagar eller heldagar (då det står "Halv- eller heldag" nedan är det valbart utefter gruppens önskemål). Vi rekommenderar 2-3 ekipage per halvdag och 4-6 ekipage per heldag. Vi är antingen i vår träningshall Skojhallen i Alunda, cirka 3,5 mil nordost om Uppsala, eller på den angränsande gräsplanen. I bägge fallen gäller parkering uppe vid Skojhallen. Företräde ges till er som tränat för oss tidigare, och fastnat för vårt träningssätt. Datumen är:

Januari 17/1
19/1
23/1
24/1
30/1
31/1

Onsdag
Fredag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag

Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag

Niina
Niina
Niina
Kenth
Kenth
Niina

Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad

Februari 1/2
2/2
6/2
7/2
13/2
14/2
15/2
20/2
21/2
27/2
28/2
Torsdag
Fredag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
  Kenth
Niina
Niina
Kenth
Kenth
Niina
Kenth
Kenth
Niina
Kenth
Niina

Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad

Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad

Mars 1/3
2/3
6/3
12/3
13/3
14/3
20/3
21/3
23/3
26/3
27/3
28/3
29/3
Torsdag
Fredag
Tisdag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag
Fredag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
  Kenth
Niina
Niina
Niina
Niina
Niina
Niina
Kenth
Niina
Kenth
Niina
Kenth
Niina

Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad

Bokad
Bokad
Bokad

April 3/4
4/4
5/4
6/4
10/4
11/4
17/4
18/4
19/4
20/4
25/4
26/4

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tisdag
Onsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Onsdag
Torsdag

Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
  Kenth
Niina
Niina
Kenth
Kenth
Niina
Niina
Kenth
Niina
Kenth
Niina
Kenth


Bokad

BokadBokad

Bokad

Bokad

Maj 4/5
7/5
8/5
9/5
16/5
17/5
22/5
23/5
24/5
25/5
29/5
30/5
31/5
Fredag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halvdag
Halvdag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
  Kenth
Niina
Kenth
Niina
Kenth
Niina
Niina
Kenth
Niina
Kenth
Kenth
Niina
Kenth

Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad

Bokad

Juni 1/6
5/6
7/6
8/6
11/6
14/6
15/6
Fredag
Tisdag
Torsdag
Fredag
Måndag
Torsdag
Fredag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
Halv- el. heldag
  Niina
Kenth
Kenth
Niina
Niina
Niina
Kenth

Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad
Bokad

Bokad

Tid för heldagarna är 9-17. Halvdagarna är valfritt 9-13 eller 13-17 om inget annat anges. Priset per träningstillfälle är 3000:- för halvdag och 6000:- för heldag. I priset ingår hallkostnader/planhyra och moms. Vi vill göra dig vaken för möjligheten att i samband med träningsdagar i hallen boka extra timmar för träning på egen hand. En lämplig modell skulle kunna vara instruktörsledd träning under förmiddagen och egen träning under eftermiddagen.

Välkommen med din anmälan på info@svartbergs.se!


Träningsdagar HT 2017

Under höstterminen erbjuder vi ett antal träningstillfällen där antingen Niina eller Kenth är instruktör. Dessa är dock bokade. Vid eventuella återbud kommer information på hemsidan under Aktuellt.

Kurser och föreläsningar på uppdrag

Under åren har vi utvecklat vår kunskap inom ett antal områden som berör hundar, deras beteende och hur vi människor kan få det att fungera tillsammans med de fyrbenta. Genom kurser och föreläsningar delar vi med oss av detta till andra hundägare och instruktörer. Klubbar, träningsgrupper, uppfödare eller andra sammanslutningar får gärna höra av sig om intresse finns. I listan nedan finns beskrivningar av ett antal föreläsningar som vi erbjuder. Det finns även möjlighet att inom ramen för våra kunskapsområden skräddarsy utbildningar.

Eposta oss för intresseanmälan och prisuppgifter.


Förslag på föreläsningsteman:

Relation hund och människa

Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Detta trots att den moderna flocken består av individer tillhörande en helt annan art – människan. Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden. Kvällen kommer att handla om begrepp som kommunikation, dominans, samarbete och rollfördelning inom gruppen. Exempel på frågor som tas upp är:

• Hur får vi en bra samvaro med hunden i vardagen?
• Vad är grunden för bra tävlingsframgångar?
• Hur ska jag vara mot hunden för att vara en bra ledare?
• Hur fungerar det där med rangordning?
• Hur ska jag få en samarbetsvillig hund?

Utvecklingen från varg till hund

Ingen kan väl knappast ha undgått att forskare har kommit fram till att hunden har vargen som anfader. Genom detta arv kan vi förstå våra hundars beteende på ett mycket bättre sätt. Men samtidigt som många vargbeteenden fortfarande är lätta att skönja hos hunden har en hel del förändrats under årtusendena; även om hunden härstammar från vargen är hunden en egen djurart med säregna beteendeuttryck. För att förstå hunden måste även processen från vild till tam – domesticeringen – tas med i räkningen. Under denna föreläsning får vi vara med om en resa som sträcker sig många tusen år tillbaka, där insikter om uråldriga vargbeteenden såväl som mer moderna förändringar genom avelsarbete kommer att ge en förståelse om vad det är vi har i våra koppel.

Hundens personlighet

Det finns många likheter mellan hundar. Men hundar skiljer sig också åt i deras typiska sätt att vara. En del hundar vill fram och hälsa på alla de möter medan andra drar sig undan och tycks inte uppskatta främlingars närvaro. Liknande skillnader hittar vi i en rad olika beteenden, som intresse att leka, tendens att bli rädd för olika händelser, jaktintresse, vilja att dominera andra och aggressiva beteenden. Dessa individuella skillnader har av forskare kommit att ses precis som skillnader mellan oss människor, vilket har gjort att man även kommit att prata om personlighet hos hundar. Denna föreläsning handlar om vilka personlighetsdrag man kan hitta hos hundar och om orsakerna till varför olika hundar skiljer sig åt i deras typiska beteende. Även olika metoder för att fånga hundens personlighet tas upp, exempelvis olika former av beteendetester.

Hundens inlärningsförmåga

Hundar har en fantastisk anpassningsförmåga. De kan lära sig att fungera i nya flockar, klara av kluriga konster och göra fantastiska prestationer på tävlingsbanorna. Till sin hjälp har de sin inlärningsförmåga, eller snarare inlärningsförmågor, som vi som lever med hundarna har stor nytta av att känna till. Att kunna olika träningsmetoder är förvisso bra, men bättre är att verkligen förstå hur hundar skaffar sig olika kunskaper. Kan man det så kan man också skapa sina egna metoder, baserade på inlärningsteori men anpassad till den individ som ska tränas. Under föreläsningen kommer sådant som operant och klassisk betingning att tas upp. Vi kommer även att diskutera fördelar och nackdelar med belöningar respektive obehag i träningen. All teori tas upp i ett praktiskt sammanhang, bland annat med hjälp av videoupptagningar.

Hundens intelligens

Hur tänker hundar egentligen? Ibland undrar man om hunden verkligen kan tänka, medan man vid andra tillfällen häpnar över dess briljans. Grundläggande för att leva och fungera ihop med hunden är att ha en allmän kunskap om hundars verklighetsuppfattning, och om deras ”intelligens”, något som även kallas kognitiv förmåga. Denna föreläsning handlar just om detta, där vi får ta del av vad forskare inom området har kommit fram till. Sådant som hundens medvetandegrad, förmåga att lösa problem och syn på oss tvåbentingar tas upp. Vi kommer även att försöka sätta oss in i hundens känsloliv. Vilka känslor kan hundar uppleva, om de nu kan uppleva emotioner överhuvudtaget? Även om utgångspunkten är forskningsresultat är målet att vi ska landa i hundägarens vardag, och kunna sätta in kunskaperna i praktiska sammanhang.

Varför gör hunden så?

Hundar beter sig på en massa olika sätt! Allt från att nosa andra hundar i rumpan till att jaga motorcyklar. Etologer intresserar sig för att förstå djurs beteenden, och mycket av den kunskapen kan hjälpa oss hundägare att bättre komma underfund med den egna hundens göranden. Under det här föredraget kommer vi att prata allmänt om vilka beteenden hundar har, arvet från hundens förfader vargen, och hur vi kan förklara de beteenden som vi kan observera hos hunden. Oftast går det att finna förklaringar på olika nivåer, vilka har olika betydelse beroende på ens målsättning. Är man uppfödare är det till exempel viktigt att förstå hur gener påverkar beteenden, medan problemhundsinstruktören är mer betjänt av att förstå hur hundens livssituation påverkar uppkomsten av samma beteende. Dessa olika sätt att ge svar på frågan ”Varför?” tas upp, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till en bättre allmän förståelse om hundens beteende.

Belöningsträning

Korrigeringarnas tid är förbi, nu handlar det om bollar och köttbullar! Nästan så drastiskt kan man beskriva den revolution inom hundträningen som skett under det senaste årtiondet. Inte minst tack vare influenser från USA har vi nu lärt oss att använda positiva förstärkare för att forma hundens beteende. Oavsett om klickern sitter på tummen eller ej, genomsyras träningen på många håll numera av lust och glädje. Detta genom att hundägare fokuserar på det hunden gör som är rätt, och belönar de beteenden som är önskvärda, snarare än bestraffar icke önskvärda beteenden. För de som är intresserade av hundsport, som tävlingslydnad, bruksprov och agility, har denna kunskap skapat nya metoder som ger betydligt bättre utföranden av tävlingsprestationerna än vad tidigare uppvisades. Detta föredrag handlar om principerna bakom framgångsrik belöningsträning, och hur de kan nyttjas i praktiken.

Långsiktig belöningsträning

För de tävlingssugna hundägare som redan är frälsta belöningstränare finns det ytterligare en kunskapsnivå – hur man handskas med belöningarna på lång sikt. Fördelarna med att använda belöningar i träningen är många. Något som dock kan ställa till problem är det faktum att man på tävling inte får belöna så som man normalt kan göra under träningarna. Uteblivna belöningar på tävling kan ge negativa effekter i form av att hunden slutar att anstränga sig, att det blir frustrerad eller att hunden blir ängslig. Föredraget handlar just om denna problematik, och riktar sig till dig som tävlar med din hund och som redan lärt dig att jobba med belöningar i din hundträning.

Tävlingslydnad

Hundar kan vara lydiga till vardags, och hundar kan vara lydiga på tävlingsplanen. När det gäller det sistnämnda, tävlingslydnad, ska hunden utföra färdigheterna med stor precision och stort engagemang för att behaga domaren. Denna kväll handlar om hur de färdigheter som hunden behöver för att lyckas på lydnadsplanen – både i lydnads- och bruksprov – kan tränas in på ett positivt sätt. Från de första stegen, som handlar om sådant som målsättning och planering av träningen, över hur man ”hittar” och belönar de beteenden som man vill ha, till de sista stegen som handlar om hur man tränar in hela moment från att först ha lärt in delar. För att göra principerna tydliga bakom detta effektiva sätt att träna lydnad kommer videoupptagningar och/eller visning med egen hund att användas flitigt under föreläsningen.

Tävlingspsykologi och mental träning

För att få ut maximal prestation på tävlingsplan krävs det att både hund och förare är väl förberedda. Under den här kvällen pratar vi om hur vi som förare kan fungera bättre i tävlingssituationen för att hjälpa hunden att prestera så bra som möjligt. Hur kan man lära sig att handskas med tävlingsnerver? Hur hittar man fokusering inför och under tävlingen? Vad kan man göra om man blir störd och tappar koncentrationen? Vad ska man ha för målsättning med tävling och hur sätter man upp bra mål för sig själv? Den här kvällen passar lika bra för dig som är i full gång med tävlandet men som känner att du alltid inte får samma fina utföranden på tävling som på träning, som för dig som är nybörjare på tävlingsbanan och skulle vilja hitta mod och motivation att tävla.

Denna föreläsning är mycket passande som ”kick-off” på en period där man tillsammans med vänner eller klubbkamrater vill jobba vidare med sin förmåga som hundförare på träning och tävling. Studieplanen som hör till boken Lyckas på tävling kan här vara en god guide. Den har gott om idéer och förslag till upplägg för de gemensamma träffarna.

Tävlingsrutiner

Har du sett hur en höjdhoppare förbereder sig för sitt hopp? Eller har du sett hur en tennisspelare agerar för att bibehålla fokus i pausen mellan de spelade bollarna? Den här kvällen handlar om hur man kan använda sig av rutiner och förberedelser för att hjälpa sig själv och hunden att prestera så bra som möjligt på tävling och träning, oavsett om det är förberedelser flera dagar innan tävling eller sekunderna precis innan prestationen. Om man lyckas ”plantera” rätt tanke i hundens huvud inför respektive moment eller del i tävlingen kan det göra stor skillnad för resultatet. Det kan till exempel handla om att hitta rätt aktivitetsnivå för det ni ska göra, eller att få hunden att koncentrera sig på rätt sak. Men bra rutiner är också ett effektivt hjälpmedel för dig själv – det är vetenskapligt bevisat att man kan förbättra sin koncentrationsförmåga genom att använda sig av väl fungerande rutiner.

Träna för tävling

Hur får man träningen att hålla på tävling? Olika faktorer kan spela in för att sänka prestationen i tävlingssituationen. Det kan till exempel handla om att hunden inte är tränad för hur tävlingssituationen faktiskt ser ut. Eller vi kanske inte har störningstränat hunden, eller våra rutiner från träning kanske inte håller i tävlingssituationen. Det kan också vara vi som förare som stör hunden genom att vara helt annorlunda mot hur vi är när vi tränar. Eller kanhända har hunden inte fått lära sig att jobba längre och längre utan belöningar. Här försöker vi bena ut olika slags problemkällor för att du som förare själv ska kunna analysera just din situation och få idéer till åtgärder för er utveckling.

Planera för kvalitet i träningen

Hur kan man få maximal effektivitet i sin träning? Hur planerar man träning långsiktigt, på några års sikt, till exempel när man får hem sin lilla valp? Hur kan man planera den kommande månadens träning? Hur får man kvalitet i varje enskilt träningspass? Hur kan man variera träningspass? Hur ska man tänka utifrån den hundindivid man själv har? Hur ser ett bra träningspass ut? Hur kan man planera träningen för tävlingen som är inplanerad om två veckor? Tankar och idéer kring att få bra kvalitet av den tid man har att lägga ner på hundträning berörs under den här kvällen.