.:: UTBILDNING ::.

Kurser VT 2019

Vi kommer under vårterminen att hålla några lydnadskurser i vår träningshall Skojhallen i Alunda, cirka 3,5 mil nordost om Uppsala. De praktiska delarna i kurserna kommer att individanpassas, men målet är också att deltagarna ska få med sig de allmänna tankarna bakom vårt sätt att jobba med belöningsträning.

Lydnadskurs 1 Fullbokad, reservplats finns
En tvådagarskurs för dig som vill utveckla dig och din hund i tävlingslydnad, oavsett om du siktar på startklass eller tävlar i klass 3. Vi kommer mest att ägna oss åt praktisk träning, där en hund i taget tränas, men vi kommer även att ha teoripass. Kursen har sex kursplatser. Datum 7-8 februari (torsdag-fredag); Niina och Kenth håller i varsin dag. Kurspris 2500:- inklusive moms.

Lydnadskurs 2 Fullbokad, reservplats finns
En kurs snarlik lydnadskurs 1 men som främst riktas mot förare som varit på kurs hos oss tidgare. Då de allmänna teoriedelarna inte ges blir denna kurs snäppet mer individanpassad. Sex kursplatser, datumet är 21-22 februari (torsdag-fredag). Niina och Kenth håller i varsin dag. Kurspris 2500:- inklusive moms.

Välkommen med din anmälan på info@svartbergs.se!

Träningsdagar VT 2019

Under vårterminen erbjuder vi ett antal träningstillfällen där antingen Niina eller Kenth är instruktör. Inriktningen är tävlingslydnad för träningskompisar/-grupper som bokar hela tillfällen. Samtliga tillfällen är dock bokade. Det kan bli återbud, och då meddelar vi oss under Aktuellt.

Träningsdagar HT 2018

Under höstterminen erbjuder vi ett antal träningstillfällen där antingen Niina eller Kenth är instruktör. Inriktningen är tävlingslydnad för träningskompisar/-grupper som bokar hela tillfällen. Samtliga tillfällen är dock bokade. Det kan bli återbud, och då meddelar vi oss under Aktuellt.

Kurser och föreläsningar på uppdrag

Under åren har vi utvecklat vår kunskap inom ett antal områden som berör hundar, deras beteende och hur vi människor kan få det att fungera tillsammans med de fyrbenta.Vi delar med oss av detta till andra hundägare och instruktörer genom kurser och föreläsningar. Klubbar, träningsgrupper, uppfödare eller andra sammanslutningar får gärna höra av sig om intresse finns. I listan nedan finns beskrivningar av ett antal föreläsningar som vi erbjuder. Det finns även möjlighet att inom ramen för våra kunskapsområden skräddarsy utbildningar.

Eposta oss för intresseanmälan och prisuppgifter.


Förslag på föreläsningsteman:

En bra relation!

Föreläsare: Kenth

Grunden för att lyckas med sin hund, vare sig det gäller familjehunden eller tävlingshunden, är en bra relation till den. Tack vare arvet från vargen kan hunden lära sig att fungera, förstå och trivas med sin flock. Detta trots att den moderna flocken består av individer tillhörande en helt annan art – människan. Det här föredraget handlar om möjligheterna för oss att bygga upp en bra relation till hunden. Kvällen kommer att handla om begrepp som kommunikation, dominans, samarbete och rollfördelning inom gruppen. Exempel på frågor som tas upp är:

• Hur får vi en bra samvaro med hunden i vardagen?
• Vad är grunden för bra tävlingsframgångar?
• Hur ska jag vara mot hunden för att vara en bra ledare?
• Hur fungerar det där med rangordning?
• Hur ska jag få en samarbetsvillig hund?

Utvecklingen från varg till hund

Föreläsare: Kenth

Ingen kan väl knappast ha undgått att forskare har kommit fram till att hunden har vargen som anfader. Genom detta arv kan vi förstå våra hundars beteende på ett mycket bättre sätt. Men samtidigt som många vargbeteenden fortfarande är lätta att skönja hos hunden har en hel del förändrats under årtusendena; även om hunden härstammar från vargen är hunden en egen djurart med säregna beteendeuttryck. För att förstå hunden måste även processen från vild till tam – domesticeringen – tas med i räkningen. Under denna föreläsning får vi vara med om en resa som sträcker sig många tusen år tillbaka, där insikter om uråldriga vargbeteenden såväl som mer moderna förändringar genom avelsarbete kommer att ge en förståelse om vad det är vi har i våra koppel.

Hundens personlighet

Föreläsare: Kenth

Det finns många likheter mellan hundar. Men hundar skiljer sig också åt i deras typiska sätt att vara. En del hundar vill fram och hälsa på alla de möter medan andra drar sig undan och tycks inte uppskatta främlingars närvaro. Liknande skillnader hittar vi i en rad olika beteenden, som intresse att leka, tendens att bli rädd för olika händelser, jaktintresse, vilja att dominera andra och aggressiva beteenden. Dessa individuella skillnader har av forskare kommit att ses precis som skillnader mellan oss människor, vilket har gjort att man även kommit att prata om personlighet hos hundar. Denna föreläsning handlar om vilka personlighetsdrag man kan hitta hos hundar och om orsakerna till varför olika hundar skiljer sig åt i deras typiska beteende. Även olika metoder för att fånga hundens personlighet tas upp, exempelvis olika former av beteendetester.

Hundens inlärningsförmåga

Föreläsare: Kenth

Hundar har en fantastisk anpassningsförmåga. De kan lära sig att fungera i nya flockar, klara av kluriga konster och göra fantastiska prestationer på tävlingsbanorna. Till sin hjälp har de sin inlärningsförmåga, eller snarare inlärningsförmågor, som vi som lever med hundarna har stor nytta av att känna till. Att kunna olika träningsmetoder är förvisso bra, men bättre är att verkligen förstå hur hundar skaffar sig olika kunskaper. Kan man det så kan man också skapa sina egna metoder, baserade på inlärningsteori men anpassad till den individ som ska tränas. Under föreläsningen kommer sådant som operant och klassisk betingning att tas upp. Vi kommer även att diskutera fördelar och nackdelar med belöningar respektive obehag i träningen. All teori tas upp i ett praktiskt sammanhang, bland annat med hjälp av videoupptagningar.

Hundens intelligens

Föreläsare: Kenth

Hur tänker hundar egentligen? Ibland undrar man om hunden verkligen kan tänka, medan man vid andra tillfällen häpnar över dess briljans. Grundläggande för att leva och fungera ihop med hunden är att ha en allmän kunskap om hundars verklighetsuppfattning, och om deras ”intelligens”, något som även kallas kognitiv förmåga. Denna föreläsning handlar just om detta, där vi får ta del av vad forskare inom området har kommit fram till. Sådant som hundens medvetandegrad, förmåga att lösa problem och syn på oss tvåbentingar tas upp. Vi kommer även att försöka sätta oss in i hundens känsloliv. Vilka känslor kan hundar uppleva, om de nu kan uppleva emotioner överhuvudtaget? Även om utgångspunkten är forskningsresultat är målet att vi ska landa i hundägarens vardag, och kunna sätta in kunskaperna i praktiska sammanhang.

Belöningsträning

Föreläsare: Kenth

Korrigeringarnas tid är förbi, nu handlar det om bollar och köttbullar! Nästan så drastiskt kan man beskriva den revolution inom hundträningen som skett under det senaste årtiondet. Inte minst tack vare influenser från USA har vi nu lärt oss att använda positiva förstärkare för att forma hundens beteende. Oavsett om klickern sitter på tummen eller ej, genomsyras träningen på många håll numera av lust och glädje. Detta genom att hundägare fokuserar på det hunden gör som är rätt, och belönar de beteenden som är önskvärda, snarare än bestraffar icke önskvärda beteenden. För de som är intresserade av hundsport, som tävlingslydnad, bruksprov och agility, har denna kunskap skapat nya metoder som ger betydligt bättre utföranden av tävlingsprestationerna än vad tidigare uppvisades. Detta föredrag handlar om principerna bakom framgångsrik belöningsträning, och hur de kan nyttjas i praktiken.

Långsiktig belöningsträning

Föreläsare: Kenth

För de tävlingssugna hundägare som redan är frälsta belöningstränare finns det ytterligare en kunskapsnivå – hur man handskas med belöningarna på lång sikt. Fördelarna med att använda belöningar i träningen är många. Något som dock kan ställa till problem är det faktum att man på tävling inte får belöna så som man normalt kan göra under träningarna. Uteblivna belöningar på tävling kan ge negativa effekter i form av att hunden slutar att anstränga sig, att det blir frustrerad eller att hunden blir ängslig. Föredraget handlar just om denna problematik, och riktar sig till dig som tävlar med din hund och som redan lärt dig att jobba med belöningar i din hundträning.

Tävlingspsykologi och mental träning

Föreläsare: Niina

För att få ut maximal prestation på tävlingsplan krävs det att både hund och förare är väl förberedda. Under den här kvällen pratar vi om hur vi som förare kan fungera bättre i tävlingssituationen för att hjälpa hunden att prestera så bra som möjligt. Hur kan man lära sig att handskas med tävlingsnerver? Hur hittar man fokusering inför och under tävlingen? Vad kan man göra om man blir störd och tappar koncentrationen? Vad ska man ha för målsättning med tävling och hur sätter man upp bra mål för sig själv? Den här kvällen passar lika bra för dig som är i full gång med tävlandet men som känner att du alltid inte får samma fina utföranden på tävling som på träning, som för dig som är nybörjare på tävlingsbanan och skulle vilja hitta mod och motivation att tävla.

Denna föreläsning är mycket passande som ”kick-off” på en period där man tillsammans med vänner eller klubbkamrater vill jobba vidare med sin förmåga som hundförare på träning och tävling. Studieplanen som hör till boken Lyckas på tävling kan här vara en god guide. Den har gott om idéer och förslag till upplägg för de gemensamma träffarna.

Övergångar mellan moment

Föreläsare: Niina

En föreläsning om det viktiga som sker mellan momenten på lydnadsplanen - tävlingsmässiga belöningar och rutiner inför nästa moment. Har du sett hur en höjdhoppare förbereder sig för sitt hopp? Eller har du sett hur en tennisspelare agerar för att bibehålla fokus i pausen mellan de spelade bollarna? Med hjälp av rutiner och förberedelser för att hjälpa sig själv och hunden att prestera så bra som möjligt på tävling och träning, oavsett om det är förberedelser flera dagar innan tävling eller sekunderna precis innan prestationen. Om man lyckas ”plantera” rätt tanke i hundens huvud inför respektive moment eller del i tävlingen kan det göra stor skillnad för resultatet. Det kan till exempel handla om att hitta rätt aktivitetsnivå för det ni ska göra, eller att få hunden att koncentrera sig på rätt sak. Men bra rutiner är också ett effektivt hjälpmedel för dig själv – det är vetenskapligt bevisat att man kan förbättra sin koncentrationsförmåga genom att använda sig av väl fungerande rutiner.

Planera för kvalitet i träningen

Föreläsare: Niina

Hur kan man få maximal effektivitet i sin träning? Hur planerar man träning långsiktigt, på några års sikt, till exempel när man får hem sin lilla valp? Hur kan man planera den kommande månadens träning? Hur får man kvalitet i varje enskilt träningspass? Hur kan man variera träningspass? Hur ska man tänka utifrån den hundindivid man själv har? Hur ser ett bra träningspass ut? Hur kan man planera träningen för tävlingen som är inplanerad om två veckor? Tankar och idéer kring att få bra kvalitet av den tid man har att lägga ner på hundträning berörs under den här kvällen.


S